Ötən il cinayət törədən 6305 gənc saxlanılıb

0

2021-ci ildә 21206 nәfәr cinayәt törәtmiş şәxs aşkar olunub, onların da 6305 nәfәri vә ya 29,7 faizi 14-29 yaşda olanlardır.

Bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən hazırlanan “Azərbaycan gəncləri” statistik məcmuəsində qeyd edilib.

Bildirilib ki, 14-29 yaşda olan gәnclәrin cinayətlərinin 42,5 faizi ictimai tәhlükәsizlik vә ictimai qayda әleyhinә, 28,7 faizi iqtisadi sahәdә, 26,0 faizi şәxsiyyәt әleyhinә, 2,8 faizi isә digәr sahәlәrdә törәdilib.

 116 baxış

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Tərcümə »